Darmowa dostawa od 399,00 zł

Jak wybrać i stosować tarcze diamentowe Rubi? Praktyczne porady Domitech Bydgoszcz

2020-04-07

 Jak wybrać i stosować tarcze diamentowe Rubi

Każdy, kto pracuje z przecinarkami elektrycznymi, dobrze wie, że bardzo ważne jest odpowiednie dobranie tarczy diamentowej. Ma to bezpośredni wpływ na uzyskanie pożądanych rezultatów pracy. Ważny jest zatem tutaj rodzaj wykonywanej pracy oraz materiał poddawany cięciu. Nie należy również zapominać o jakości – najczęściej owa jakość i prędkość wykonywanego cięcia są cechami odwrotnie proporcjonalnymi. Jak wybrać tarczę diamentową Rubi? Na to pytanie i inne poboczne odpowiemy w poniższym artykule. 


Tarcze diamentowe Rubi – charakterystyka i zastosowanie

Dostępne w Domitech Sklep i Serwis tarcze diamentowe Rubi można analizować, biorąc pod uwagę zasadniczy podział: tarcze do cięcia na sucho oraz tarcze do cięcia na mokro. Pierwsze - tarcze do cięcia na sucho – chłodzone są powietrzem. Ich cechą charakterystyczną jest duża szybkość cięcia. Drugim przykładem  są tarcze do cięcia na mokro – chłodzenie w tym przypadku ma miejsce z wykorzystaniem cieczy (najczęściej jest to woda). Ich cechą nadrzędną jest to, że w efekcie końcowym zrealizowane cięcie odznacza się wysoką jakością. Ważna jest dodatkowo zasada, niejako wspomagająca pracę z wykorzystaniem tarcz diamentowych Rubi pochodzących z Domitech Sklep i Serwis - mamy tutaj na myśli pewnego rodzaju zamienność stosowania. Jeżeli w danej chwili zabraknie tarczy do cięcia na mokro, można jako wyjście typu „B” potraktować zastosowanie tarcz do cięcia na sucho. Zasada ta nie ma jednak odzwierciedlenia w przypadku tarcz do cięcia na mokro – tych nie należy stosować podczas cięcia na sucho.


Tarcze do cięcia na sucho Domitech BydgoszczTarcze do cięcia na sucho Rubi w Domitech Bydgoszcz

Rodzaj wybranej tarczy diamentowej Rubi uzależniony jest także od tego, jaki ma być efekt końcowy wykonywanej pracy – czy jakość, czy możliwie największa ilość wykonanych cięć. Domitech Sklep i Serwis podpowiada – tarcze do cięcia na sucho wykorzystuj wtedy, gdy najważniejsza jest ilość zrealizowanych zadań. Gdy w grę wchodzi uzyskanie jak największej precyzji pracy i dbałość o szczegóły – wykorzystuj tarcze do cięcia na mokro.


Tarcze Rubi do cięcia na mokro Domitech BydgoszczRubi tarcze do cięcia na mokro Domitech Bydgoszcz

Podział tarcz diamentowych Rubi

Poza rodzajem cięcia, trzeba również rozważyć to, jaki materiał ma zostać poddany obróbce. Nie będziemy w tym miejscu wymieniać ich wszystkich z uwagi na zbyt dużą rozpiętość rodzajową przykładowych materiałów. Chcąc jednak wziąć pod uwagę pewne wyznaczniki związane ze stosowanymi materiałami, skupimy się na ich sprzężeniu z tarczami diamentowymi Rubi pochodzącymi z oferty Domitech Sklep i Serwis. Najbardziej przejrzysty podział tarcz diamentowych jest następujący:

 • Tarcze służące do wykorzystania ogólnego, które znajdują zastosowanie podczas cięcia materiałów zarówno ściernych, jak i twardych.
 • Tarcze związane z użytkiem ogólnym i przeznaczone do materiałów twardych – można z nimi efektywnie pracować, jeżeli do grupy wykorzystywanych surowców należą na przykład granit czy gres porcelanowy itp.
 • Tarcze przeznaczone do użytku ogólnego, które mogą być stosowane do materiałów ściernych – terakota, marmur czy płyta ceramiczna.
 • Tarcze przeznaczone do skonkretyzowanych cięć

Tarcze diamentowe Rubi – charakterystyka kształtu

Ważny z punktu widzenia praktycznego zastosowania tarcz diamentowych Rubi pochodzących z Domitech Sklep i Serwis jest jeszcze jeden podział uwzględniający tarcze segmentowe, tarcze Turbo i  tarcze o obrzeżu ciągłym.

 • Tarcze segmentowe – ich cechą charakterystyczną są swoiste wcięcia tworzące klocki diamentowe. Modele tego rodzaju znajdują zastosowanie z surowcami, których grubość nie przekracza 25 mm. Osobliwa, segmentowa konstrukcja ma swoje zalety: to możliwość chłodzenia powietrzem i wodą – nie jest tu przeszkodą głębokie cięcie. Z tarczami segmentowymi związana jest jedna kluczowa cecha – prędkość. Z tego powodu oczekiwanie dużej jakości cięcia musi zostać odłożone na dalszy plan.
 • Tarcze mające krawędź ciągłą – sprawiają one, że sposób wykończenia wiąże się z bardzo wysoką jakością. Ich zaletą jest także możliwość zastosowania do kamienia naturalnego i ceramicznych surowców, przy czy nie należy przekraczać 25 mm grubości w wymienionych przykładach.
 • Tarcze Turbo – uznaje się za wariant tarcz o ciągłej krawędzi. W tym przypadku w taśmie diamentowej znajdują się specjalne boczne rowki, które odpowiadają za skuteczniejsze odprowadzenie ciętego materiału. Jest to specjalna budowa, dzięki której finalnie zwiększona zostaje prędkość wykonywania cięcia

Podsumowanie – jak pracować z tarczami diamentowymi Rubi?

Praktyczne wykorzystanie tarcz diamentowych Rubi dostępnych w Domitech Sklep i Serwis wymaga zwrócenia uwagi na kilka ważnych kwestii, które mają zasadniczy wpływ na ich możliwości eksploatacyjne oraz uzyskanie pożądanych efektów cięcia. Dla Domitech Sklep i Serwis złota zasada brzmi: przy wykorzystaniu tarcz diamentowych prędkość cięcia i jego jakość są czynnikami odwrotnie proporcjonalnymi.

Aby wzmocnić informacje związane z różnicami między poszczególnymi tarczami diamentowymi Rubi, warto wziąć uwagę również szereg dobrych i złych praktyk:

 

Co należy zrobić:

 • Stosuj wszystkie zalecenia producenta.
 • Zweryfikuj stan tarczy oraz cyklicznie sprawdzaj ślady zużycia, wykrzywienia itp.
 • Sprawdzić czy obejmy odpowiedzialne za mocowanie tarczy mają odpowiednią średnicę (czy są równie i czy nie występują luzy).
 • Pamiętaj o stabilnym zamocowaniu tarczy.
 • Przestrzegaj maksymalnej prędkości roboczej.

przy cięciu na mokro

 • Upewnij się, czy poziom wody jest właściwy.
 • Sprawdź wyregulowanie głowicy w linii, aby wykonywane cięcie było proste.
 • Skontroluj zużycie i naprężenie pasków napędowych (jeżeli występują).

Przy cięciu na suchu

 • Trzymaj urządzenie pewnie i solidnie – dla jak najlepszych efektów cięcia i własnego bezpieczeństwa.

 

Czego nie należy robić:

 • Nie używaj tarczy do cięcia materiału, który nie został wskazany w specyfikacji.
 • Nie stosuj tarczy diamentowej bez oryginalnej osłony tarczy na maszynie. Osłona powinna być prawidłowo zamocowana.
 • Nie używaj tarcz do cięcia na mokro do prac związanych z cięciem na sucho.
 • Nie stosuj tarczy ze źle dobranymi obejmami.
 • Nie wykonuj cięć mających zaokrąglony kształt.
 • Nie przekraczaj maksymalnej prędkości cięcia.
 • Nie używaj siły podczas wykonywanego cięcia – urządzenie we współpracy z tarczą powinno samoistnie wyznaczyć swoją „dynamikę działania”.

przy cięciu na mokro

 • Jeżeli przepływ wody jest niewystarczający, nie rozpoczynaj cięcia.

Przy cięciu na sucho

 • Nie blokuj ruchu, który wyznacza praca tarczy.
 • Nie wykonuj cięcia w sposób ciągły. Po wyciągnięciu tarczy z materiału powinno się ją schładzać powietrzem.
FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czym charakteryzują się tarcze do cięcia na sucho?

Tarcze na sucho charakteryzują się stosunkowo szybkim procesem cięcia. Podczas pracy tarczą do cięcia na sucho generowany jest duży hałas oraz pył, a także odpryski. Pracując tarczą do cięcia na sucho należy zadbać o odpowiednie środki ochrony osobistej.

Czym charakteryzują się tarcze do cięcia na mokro?

Tarcze na mokro charakteryzują się wolniejszym procesem cięcia w porównaniu do tarczy do cięcia na sucho. Podczas pracy tarczą do cięcia na mokro również generowany jest duży hałas, natomiast do minimum zredukowany jest poziom generowanego pyłu oraz odprysków.

Jaka jest różnica między tarczami do cięcia na sucho a na mokro?

W przypadku pracy tarczami do cięcia na sucho nie jest wymagane chłodzenie w postaci wody. Praca przy użyciu tarczy do cięcia na sucho jest stosunkowo szybka, a przede wszystkim mobilna. Szlifierkę kątową z założoną tarczą do cięcia na sucho można wziąć w każde miejsce i wykonać cięcie.

Jak dobrać tarczę diamentową?

Tarczę diamentową należy dobrać w zależności od jej docelowego przeznaczenia. W przypadku, gdy praca będzie odbywać się mobilnie, a materiałami ciętymi będą płytki wówczas należy zastosować tarczę do cięcia na sucho, która w swojej charakterystyce posiada możliwość cięcia płytek.

Jaki jest podział tarcz diamentowych?

Tarcze diamentowe, przez wzgląd na kształt możemy podzielić na:
-z segmentem ciągłym,
-segmentowe,
-segmentowe typu turbo z specjalnymi szczelinami.

Tarcze diamentowe przez wzgląd na sposób wykorzystania, możemy podzielić na:
-Tarcza do pracy na sucho
-Tarcza do pracy na mokro

Jak używać tarcz diamentowych?

W zależności od wybranej tarczy można ciąć twarde płytki, kamień, lastryko i inne. Przed użyciem każdej tarczy należy zapoznać się z instrukcją obsługi danej tarczy oraz dobrać odpowiednią tarczę do aktualnie wykonywanej pracy.

Jak dzielą się tarcze diamentowe względem kształtu?

- Tarcze segmentowe z reguły przeznaczone są do wydajnego cięcia betonu, kostki oraz kamienia.
- Tarcze z nasypem ciągłym stosowane są do cięć glazury, ceramiki oraz marmuru.
- Tarcze diamentowe segmentowe typu turbo z specjalnymi szczelinami przeznaczone są do cięcia ceramiki oraz gresów.

Jak pracować z tarczami diamentowymi Rubi?

Rozpoczynając każde cięcie dowolną tarczą Rubi, należy dobrać odpowiedni jej rodzaj oraz kształt do aktualnie ciętego materiału. W przypadku cięcia betonu należy używać tarczy segmentowych. Chcąc przeciąć glazurę należy dobrać tarcze z nasypem ciągłym.

Jak ciąć tarczą na sucho?

Aby tarcza spełniała swoje zadanie, operator musi zadbać o prawidłowe dobranie tarczy do aktualnie ciętego materiału. Musi także pamiętać o tym, że tarczy nie należy przeciążać poprzez nadmierny docisk do ciętego materiału. Nasyp diamentowy ma za zadanie zedrzeć materiał.

Jak ciąć tarczą na mokro?

W przypadku cięcia na mokro, tarcze montowane są z reguły na maszynach do cięcia na wodę. W takim wypadku tarcza posiada ciągłe chłodzenie wodą. Woda obniża temperaturę tarczy powstałą w skutek tarcia nasypu diamentowego o cięty materiał.

Jak nie ciąć tarczą na mokro?

Tarcza na morko nie powinna być używana bez chłodziwa w postaci wody. Nie powinna również być nadmiernie dociskana. Tnąc twardy materiał tarcza nie powinna ulec zakleszczeniu. Wszystkie wcześniej wymienione czynności mogą doprowadzić do uszkodzenia tarczy diamentowej.

Jak nie ciąć tarczą na sucho?

Tarcza na sucho nie może zostać mocno dociśnięta do ciętego materiału. Przez to może powstać większe tarcie, a co za tym idzie wyższa temperatura. Dodatkowo bardzo mocny docisk może sprawić, że nasyp diamentowy zamiast zedrzeć materiał odseparuje się od tarczy diamentowej i zostanie ona uszkodzona.

Pokaż więcej wpisów z Kwiecień 2020

Polecane

pixel