Darmowa dostawa od 399,00 zł

Konkurs na IG – Niewiarygodne historie!

„Uwaga konkurs! Opowiedz w komentarzu najzabawniejszą historię, którą przeżyłeś, związaną z elektronarzędziami i wygraj Domitech’owy kufel Diablica na wiosenne zimne złociste!”

 

Regulamin konkursu Facebook „Niewiarygodne historie!”:

 

1. Organizator i postanowienia ogólne:

Podmiotem organizującym konkurs jest:

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k.
ul. Górzyskowo 2A
85-157 Bydgoszcz
NIP  PL5542926469

Fundatorem nagrody jest:

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k.
ul. Górzyskowo 2A
85-157 Bydgoszcz
NIP  PL5542926469

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu społecznościowego www.instagram.com. Regulamin dostępny jest do końca obowiązywania konkursu na stronie www.domitech.pl . Instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). Wyłącznym organizatorem konkursu DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k.2. Data rozpoczęcia i rozstrzygnięcia

Konkurs rozpoczyna się 01.04.2022 r. i trwa do 15.04.2022 r. do godziny 15:00.
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 20.04.2022 r. w poście konkursowym na fanpage'u DOMITECH. 5 najciekawszych komentarzy uczestników zostanie wybrane przez jurorów. Pracownicy firmy DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. nie mogą brać udziału w konkursie. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami celem przekazania nagrody.

 

3. Wymagania techniczne

Konieczność posiadania konta na Instagramie.

 

4. Zasady konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy:

- zawrzeć w komentarzu do postu konkursowego opis najzabawniejszej historii związanej z elektronarzędziami.

 

5. Nagrody

Nagrodami są:

5 kufli z logotypem Domitech. W celu odebrania nagrody uczestnik zobowiązany będzie podać adres korespondencyjny. Organizator zastrzega brak możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną. Nazwy użytkowników portal Instagram zwycięzców zostaną opublikowana na oficjalnym fanpage'u DOMITECH.

 

6. Reklamacje

Uwagi do przeprowadzanego konkursu oraz inne powiązane zapytania prosimy kierować na marketing@domitech.pl.

 

7. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:

• nazwa użytkownika portalu Instagram
• imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny w przypadku zwycięzcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem danych osobowych Uczestników jest DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Górzyskowo 2A. Administrator powołuje się na zgodę osoby, której dane dotyczą podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych adres e-mail: marketing@domitech.pl. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Uczestnika - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

8. Postanowienia końcowe

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zatwierdzony, administrowany czy powiązany z www.instagram.com. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje fakt, że udostępnia informacje podmiotowi innemu niż www.instagram.com. Dane użytkownika będą wykorzystywane tylko do realizowania założeń Konkursu.

pixel