Szlifierka mimośrodowa Hitachi SV13YB

 • Hitachi SV13YB to szlifierka mimośrodowa o mocy 230 W. Średnica papieru ściernego: 125 mm. Skok oscylacji 3,2 mm. System odpylania. Silnik o podwyższonej odporności na przeciążenia. W zestawie: worek na pył, taśma ścierna, walizka transportowa.
Szlifierka mimośrodowa Hitachi SV13YB
440,34 zł
375,00 zł
/ szt. brutto
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny

Szlifierka mimośrodowa Hitachi SV13YB NA - kup tanio i bezpiecznie w Domitech.pl Bydgoszcz


 

Najważniejsze cechy:

 • Hitachi SV13YB NA to szlifierka mimośrodowa o mocy 230 W z bardzo dużą wydajnością szlifowania.
 • Silnik szlifierki jest nowej generacji, gwarantujący wysoką jakości oraz dużą odporność na przeciążenia.
 • Model wyposażony w system odpylania, który podnosi trwałość i żywotność samej maszyny.
 • Konstrukcja łożyskowana obłożona wykładziną antypoślizgową o korpusie idealnie dopasowanym do dłoni sprawia, że jest to bardzo popularny model szlifierki mimośrodowej.
 • Posiada możliwość szybkiej i łatwej (na rzep) wymiany, montażu oraz regulacji papieru ściernego co ułatwia bieżące użytkowanie.
 • Pochłaniacz umieszczony z tyłu maszyny daje użytkownikowi maksymalną obserwacje pola pracy.
 • Szlifierka mimośrodowa posiada worek na pył, ale również jest przystosowana na współpracy z urządzeniami odpylającymi jak odkurzacz.

Dane techniczne:

 • Moc: 230 W
 • Prędkość obrotowa bez obciążenia: 12 000 obr/min.
 • Średnica ruchu oscylacyjnego (skok oscylacji): 3,2 mm
 • Średnica talerza szlifierskiego: 122 mm
 • Średnica papieru ściernego: 125 mm
 • Masa: 1,4 kg

 Funkcje:

 • System odpylania
 • Podwójna izolacja
 • Mimośród
 • Mocowanie papieru: rzep 

 Zalecane papiery ścierne D.125 mm – 8 otworów (opakowanie 10 szt.):

 

 • Gradacja 40 (753101)
 • Gradacja 60 (753102)
 • Gradacja 80 (753103)
 • Gradacja 100 (753104)
 • Gradacja 120 (753105)
 • Gradacja 150 (753106)
 • Gradacja 180 (753107)
 • Gradacja 240 (753108)
 • Gradacja 320 (753109)
 • Gradacja 400 (753110)

 

Wyposażenie podstawowe:

 • Szlifierka mimośrodowa Hitachi SV13YB
 • Worek na pył (310339)
 • Papier ścierny
 • Opakowanie: walizka transportowa (324613)

 

 

 

 

Kod produktu
SV13YBNA
Gwarancja
HiKOKI

Warunki gwarancji elektronarzędzi Hitachi HiKOKI

Elektronarzędzia HiKOKI są objęte gwarancją na okres :

12 miesięcy – zakup na fakturę

24 miesiące – zakup na paragon

Przedłużenie gwarancji do 3 lat

Na wszystkie elektronarzędzia, ładowarki oraz akumulatory Ni-Cd i Li-on wprowadzone do obrotu przez HiKOKI Power Tools Polska Sp. z o.o. sprzedane od 15 lipca 2014 w Polsce tylko i wyłącznie w autoryzowanym punkcie handlowym HiKOKI

Gwarancją są objęte wyłącznie maszyny wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez HiKOKI Power Tools Polska Sp. z o.o.

Gwarancja obejmuje wady fizyczne elektronarzędzia wynikające z wady użytego materiału lub  złego montażu.

Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej wraz z dowodem zakupu.  Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna posiadać :

-  model maszyny

-  numer seryjny maszyny

-  datę sprzedaży

-  pieczęć punktu sprzedaży

-  podpis klienta

Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia elektronarzędzia do serwisu .W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia nietypowych części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu .

Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie HiKOKI  ( adresy serwisów znajdują się na ostatniej stronie karty gwarancyjnej lub na https://hikoki-narzedzia.pl/). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu Centralnego za pośrednictwem spedycji OPEK.  W  przypadku rezygnacji z naprawy w autoryzowanym lokalnym serwisie HiKOKI  i decyzji o odesłaniu reklamowanego elektronarzędzia do Serwisu Centralnego koszty przesyłki poniesie nadawca.

Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym HiKOKI i muszą być odnotowane w karcie gwarancyjnej.

Gwarancja nie obejmuje elementów naturalnie zużywających się takich jak : uchwyty narzędziowe, zębatki, łożyska, paski napędowe, filtry, szczotki węglowe oraz przewody zasilające.

Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:

- elektronarzędzie było przeciążone ( jednoczesne spalenie wirnika i stojana ).

- uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użytkowania elektronarzędzia.

- uszkodzeń wynikłych z  niewiedzy użytkownika.

- uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad.

- narzędzie było demontowane, lub naprawiane przez nieautoryzowany serwis.

- narzędzie było użytkowane pomimo wystąpienia widocznego uszkodzenia.

- w reklamowanym narzędziu brak tabliczki z numerem fabrycznym, lub gdy numer jest nieczytelny.

W maszynach NR90GC, NR90GC2, NT65GS, NC40G  w okresie gwarancji istnieje obowiązek stosowania tylko i wyłącznie oryginalnego gazu HiKOKI ( numer katalogowy 753600 ).

Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z awarią urządzenia.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową .

 

UWAGA

Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia powoduje utratę gwarancji.

możliwość wydłużenia gwarancji na okres 3 lat pod warunkiem rejestracji pod adresem https://hikoki-narzedzia.pl/gwarancja/zarejestruj-urządzenie w ciągu 30 dni od daty zakupu

Nie naruszając regulacji prawnych obowiązujących w Polsce, firma HiKOKI Power Tools udziela producenckiej gwarancji użytkownikowi (zawodowemu/profesjonalnemu, jak i osobom prywatnym) na okres minimum jednego roku na zakupione urządzenia – licząc od daty sprzedaży. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku ich wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.

 

Przedłużenie gwarancji do 3 lat

 

Na wszystkie elektronarzędzia, ładowarki oraz akumulatory Ni-Cd i Li-on wprowadzone do obrotu przez HiKOKI Power Tools Polska Sp. z o.o. sprzedane od 15 lipca 2014 w Polsce tylko i wyłącznie w autoryzowanym punkcie handlowym HiKOKI (aktualna lista dealerów Hitachi znajduje się na stronie https://hikoki-narzedzia.pl/lista-dealerow) oraz punktach sieci Leroy Merlin, HiKOKI Power Tools Sp. z o.o. wydłuża okres gwarancji do 3 lat, pod następującymi warunkami, które muszą być spełnione łącznie:

a) nabywca jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Polsce lub konsumentem mającym miejsce zamieszkania w Polsce;

b) nabywca nie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wynajmu elektronarzędzi lub produkcji europalet, itp.;

c) nabywca zarejestruje urządzenie w ciągu 30 dni od daty sprzedaży w systemie internetowej rejestracji gwarancji Hitachi pod adresem: https://hikoki-narzedzia.pl/gwarancja/zarejestruj-urzadzenie

d) nabywca dokona przeglądów okresowych co 9 miesięcy, przy czym drugi i trzeci przegląd jest odpłatny;

e) nabywca wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem obsługi gwarancyjnej.

 

Szczegółowe warunki rejestracji i gwarancji

Jako potwierdzenie rejestracji użytkownik otrzyma certyfikat 3-letniej gwarancji, który należy wydrukować lub zapisać na nośnikach pamięci elektronicznej, aby móc go przedłożyć w przypadku wystąpienia z roszczeniem gwarancyjnym wraz z dowodem zakupu i oryginałem karty gwarancyjnej, w której odnotowane są wszelkie naprawy serwisowe w okresie standardowej 12 miesięcznej gwarancji. Okres przedłużonej gwarancji biegnie od daty zakupu, a nie od daty rejestracji. W czasie trwania 3-letniej gwarancji wszystkie naprawy i obowiązkowe przeglądy muszą być odnotowane w karcie gwarancyjnej. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowania w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego serwisu Hitachi. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części, lub gdy naprawa wymaga dodatkowej ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.

Naprawa gwarancyjna nie zostanie wykonana gdy:

- numer seryjny maszyny jest zniszczony lub nieczytelny,

- nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny,

- uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nieusuniętej usterki,

- uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi,

- uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek),

- uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu, - maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy,

- maszyna została przeciążona (jednoczesne spalenie wirnika i stojana).

W maszynach NR90GC2, NT65GS, NC40G w okresie przedłużonej gwarancji istnieje obowiązek stosowania tylko i wyłącznie oryginalnego gazu HiKOKI (numer katalogowy 753600). Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.: uchwyty robocze, przekładnie, łożyska, obudowy, włączniki, przewody zasilające, filtry, smar, uszczelki nie podlegają wymianie gwarancyjnej.

Utratę gwarancji powodują:

- naprawy maszyn, które zostały przeprowadzone poza autoryzowanym serwisem gwarancyjnym Hitachi

- zastosowanie przez użytkownika w czasie trwania gwarancji nieoryginalnych części takich jak np.: szczotki węglowe itp.

W przypadku naprawy gwarancyjnej klient jest każdorazowo zobowiązany do przesłania maszyny do wybranego, najbliższego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego Hitachi (adresy znajdują się na https://hikoki-narzedzia.pl/lista-serwisow) wraz z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną zawierającą nazwę urządzenia, numer seryjny, datę sprzedaży, podpis i stempel punktu handlowego z certyfikatem 3-letniej gwarancji oraz akceptację użytkownika dotyczącą warunków gwarancyjnych i kopią dowodu zakupu urządzenia (faktura, paragon).

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową .

 

Hitachi gwarancja 3 lata

Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:

Z naszego bloga

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności sklepu.
Zamknij
pixel