Regulamin konkursu Czapki Domitech

Regulamin konkursu    

DOMITECH Sp. z o.o. Sp. k.

Odpowiedź jest prosta – Domitech.pl  

A jak brzmi pytanie?

 

 

Postanowienia ogólne


1. Organizatorem konkursu jest DOMITECH Sp. z o.o. Sp. k., ul. Górzyskowo 2A, 85-157 Bydgoszcz, NIP 5542926469.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loteria fantową’, od których wynik uzyskany zostaje drogą losowania.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/DomitechBydgoszcz/ (zwanej dalej “Fanpage”).

 

Warunku uczestnictwa

6. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy DOMITECH Sp. z o.o. Sp. k., ul. Górzyskowo 2A, 85-157 Bydgoszcz.
8. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
9. Wysyłając zgłoszenie w Konkursie każdy uczestnik oświadcza i potwierdza, że przesłana przez niego odpowiedź jest jego własnością intelektualną i jest jej autorem. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, oświadcza, że treść udzielonej odpowiedzi nie jest obciążona prawami autorskimi osób trzecich.
10. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża nieodwołalnie zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku, jeżeli zajdzie potrzeba jego opublikowania.
11. Konkurs trwa od 22.07.2020 r. do 31.07.2020 r. do godziny: 23:59
12. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 03.08.2020 r. za pośrednictwem FanPage. Zwycięzcy zobowiązani są skontaktować się w wiadomości prywatnej z profilem DOMITECH Sp. z o.o. Sp. k., ul. Górzyskowo 2A, 85-157 Bydgoszcz, aby otrzymać nagrodę.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

Przetwarzanie danych osobowych


14. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
15. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
16. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo własności nagrodzonych prac oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu, jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji na profilu Domitech.pl w serwisie Facebook wraz z danymi Zwycięzcy Konkursu, tj. imieniem i nazwiskiem. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.
18. Polityka prywatności i przetwarzania danych dostępne na: https://domitech.pl/Polityka-prywatnosci-i-cookies-cterms-pol-29.html?fbclid=IwAR3mzudVy3Ssd7VLq7-ZSBSATcI0NNg8v5djPiFLpIqiM6QrHk-QK6N8Rck

 

Zadanie konkursowe


19. Zadanie konkursowe polega: ułożeniu pytania do odpowiedzi, która brzmi „Domitech.pl”.
20. W konkursie zostanie wybranych 10 laureatów.
21. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą dziesięć pytań, które spełniają wymóg zadania konkursowego, tj. będą w sposób nietuzinkowy zwracały na siebie uwagę, a tym samym – będę spajały się z odpowiedzią „Domitech.pl”.
22. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

 

Nagroda

23. Nagrodą w konkursie jest:
10 x czapka DOMITECH
24. Nagrodę należy odebrać osobiście pod adresem: Towarowa 28/21, 85-746 Bydgoszcz.
25. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
28. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. Dodatkowo nie dopuszcza się żadnej możliwości związanej z podważaniem decyzji o wyłonieniu zwycięzców, próbą manipulowania wynikami konkursu przez Uczestnika oraz naciskiem ze stronu Uczestnika związanym ze zmianą werdyktu konkursowego. Uczestnicy prezentujący postawę opisaną w niniejszym punkcie będą dyskwalifikowani z obecnego Konkursu oraz z możliwości wzięcia udziału w innych, zaplanowanych jako kolejne konkursy.

 

Reklamacje


29. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na e-maila: lukasz.rzewnicki@domitech.pl lub krzysztof.skrzeszewski@domitech.pl , jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników.
30. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
31. Zgłoszona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana e-mailem na adresy wskazane w punkcie 29. Z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”
32. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
34. W myśl niniejszego regulaminu każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Organizatora.
35. Uczestnictwa w Konkursie oraz związanych z nim obowiązków, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne podmioty/osoby/Uczestników.
36. Organizator nie uwzględnia i nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia do Konkursu, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
37. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności sklepu.
Zamknij
pixel